Sağlık Turizmi Nedir?


Sağlık Turizmi, bireylerin koruyucu,tedavi edici,  rehabilite edici ve sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile ülke dışında bir ülkeye ziyaretleridir.

Kimler Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alabilir?


 Tıp merkezleri, 13.07.2018 yılından itibaren özel hastaneler, muayenehane olan doktorlar, poliklinikler gibi sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları, tüp bebek merkezi, fizik tedavi merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezleri, diş klinikleri vb . sağlık kuruluşları Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alabilirler.


Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alma Kriterleri Nelerdir?

Sağlık tesislerinin sağlık kuruluşu yetki belgesi alması için gerekli şartlar şu şekildedir;

 1. Kalite değerlendirmesinden en düşük 85 puan almış olması ve bunu kanıtlayan belge.
 2. Uluslararası Sağlık Turizm Birimi kurduğuna dair mesul müdür tarafından imzalı resmi yazı.
 3. USTB bünyesinde görev yapan doktor ve diğer personellerin yabancı dil yeterliliğini gösteren belgeler.
 4. Sağlık Bakanlığı tarafından veriliş ruhsat ve faaliyet izin belgeler.
 5. İmza sirküleri.
 6. Doldurulmuş yetki belgesi başvuru formu.
 7. Sağlık turizmi alanında hizmet verecek doktorların mesleki geçmişini gösteren internet sitesi .
 8. Sağlık kuruluşu tüze kişiliği adına açılmış ve Dolar ya da Euro gibi yabancı para cinsinden banka hesaplarının IBAN bilgileri.
 9. Uluslararası sağlık turistine yapılan tüm işlemlerin otomasyon sistemlerinden takip edildiğini gösteren mesul müdür imzalı olan taahhütname.

Sağlık turizmi yetki belgesi alacak aracı kurumlar için gerekli şartlar şu şekildedir;

 1. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi en az 3 sağlık tesisi tarafından imzaladığı protokol örneklerini sunmalıdır.
 2. Acentenin faaliyetlerini barındıran şirketin ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi
 3. İmza sirküleri
 4. Firmayı temsil etmeye yetkili olan kişi ya da kişilerin ticari sicil tasdiknameleri
 5. Firmayı temsil etmeye yetkili olan kişi ya da kişilerin kimlik fotokopileri
 6. Firmayı temsil etmeye yetkili olan kişi ya da kişilerin adli sicil beyanları
 7. Firmaya ait vergi levhası
 8. Islak imza ve kaşeli mali müşavir tarafından onaylanan kurumlar beyannamesi
 9. İki tanesi firmada iki tanesi de çağrı merkezinde olacak şekilden az 4 personele ait dil yeterlilik belgeleri. Bu personeller ÖSYM tarafından yapılan 
 10. sınavlarda en az 65 ya da bu puanın eş değerini almalıdır. Bu sınavlardan birine ait sonuç belgesi ya da Avrupa dil portfolyosunda en az B2dil seviyesini 
 11. tasdik eden belge.
 12. Bir tanesi Türkçe, diğeri ise İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dilde yayında olan web sitesi. Web sitesinde sağlık turisti için ulaşım, konaklama ve 
 13. çevre gibi detaylar hakkında bilgi alabilmelidir. Ayrıca anlaşmalı sağlık tesislerinin bilgi alt yapısına da yer verilmelidir.
 14. Doldurulmuş yetki belgesi başvuru formu
 15. Acente unvanını gösteren taahhütname
 16. Madde taahhütnamesi
 17. Yetki belgesi başvurusu için başvuru dilekçesi

 

 

 

 

 

Bir Sorunuz mu vardı? Bizimle iletişime geçin

+90 232 502 42 43

Kaynakça

https://www.tursab.org.tr/

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170713-3-1.pdf

Tursab